Tervetuloa yhdistyksen kotisivuille

Välkommen till föreningens hemsidor

vaunu_copy.jpg 

 

Yhdistyksemme kotipaikka on Hanko ja toimialueena koko Hankoniemi, mutta meillä on myös jäseniä niin Varsinais-Suomessa kuin myös Itä-Uusimaalla. Yhdistyksemme on perustettu 08.11.1989 ja on merkitty rekisteriin 14.11.1990 Suomen ensimmäisenä kaksikielisenä yhdistyksenä eli yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys toimii jäsentensä ja heidän perheidensä yhteistoiminnan ylläpitäjänä.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme.  Oman leirintäalueen puuttuessa järjestämme treffejä eri leirintäalueilla. Talvisin meillä on kerhotalollamme, Hangon Kansanpuistossa,

Klinkokuja 1, kuukauden 1. tiistaina ”tietoisku-illat”, joihin olemme kutsuneet jonkun asiantuntijan kertomaan meille läheisistä ja kiinnostavista aiheista. Emme myöskään saa unohtaa Talvijuhlaamme hirvikeittoineen tai kerhotalon kevät- ja syystalkoita. Ajotaitoharjoittelu sekä merkkien ajo kuuluu myös syksyn tapahtumiin.

Järjestämme myös kevät/syysretkiä matkailuajoneuvoillamme; jäsenten toivomuksesta on kohteina ollut Viro tai eteläinen Suomi ja Ahvenanmaa

Föreningens hemort är Hangö och som verksamhetsområde är hela Hangöudd. men vi har även medlemmar såväl i Egentliga Finland som även i Östra Nyland. Föreningen grundades 08.11.1989 och har antecknats i registret 14.11.1990 som Finlands första tvåspråkiga förening således föreningen är såväl finsk- som svenskspråkig. Föreningen är en medlemsförening i SF-Caravan rf.

För att fullfölja sitt syfte har föreningen som mål att främja inom sitt verksamhetsområde campingturism, användningsmöjligheter av resefordon, trafik- och campingsäkerhet samt miljöskydd. Föreningen svarar för sina medlemmars gemensamma strävanden och upprätthåller samarbete mellan medlemmarna och deras familjer.

Välkommen för att bekanta dig med vår verksamhet. Då vi inget eget lägerområde har till förfogande, ordnar vi träffar på olika områden. På vintern träffas vi på Klubbhuset i Hangö Folkpark, Klinkogränd 1, varje månads 1. tisdag och lyssnar på någon inbjuden sakkunnig som berättar åt oss om ämnen som tangerar vår hobby och intresserar oss. Vi får  inte heller glömma vår Vinterfest med älgsoppa eller klubbhusets vår- och hösttalko.

Körskicklighetsövning samt märkeskörning hör även till höstens program.

Vi ordnar även vår/höst resor med våra ekipage; enligt medlemmars önskan har vi besök både Estland och sydliga Finland och Åland.