HALLITUS 2019

STYRELSEN 2019Puheenjohtaja, Ordförande

Lea Gustafsson 18083-0 0400 488869 Hanko Hangö

Varapuheenjohtaja, viceordförande

Anita Wasström 127389-1 041 462 8165 Hanko Hangö

anita.wasstrom@gmail.com

Sihteeri / rahastonhoitaja/jäsenkirjuri/ tarvikemyynti Sekreterare/kassör/medlemsskrivare/ materialförsäljning

Marlene Holmström 4576-1 044 342 3105 Hanko Hangö

malle.holmstrom@gmail.com

Hallituksen jäsen

Alf Boström, 127349-0, 040 5206948, Hanko Hangö

alf.bostrom@gmail.com

Richard Hyvönen 36481-0 040 8095737 Hanko Hangö

rikhyv2009@gmail.com


Johtokunnan ulkopuolella Matkailuasiamies,Reseombudsman

Göran Holmström 4576-0 0440 802 058 Hanko Hangö

sgoranholmstrom@gmail.com

Tekninen asiamies Tekniskt ombud

Tommy Sundberg 81642-0 040 865 2831 Hanko

Hangö thsundberg@gmail.com

Yhdistyksen puhelinnumero 040 5759503

Föreningens telefonnummer 040 5759503