KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA:


TIISTAITAPAAMISET ovat

05.03.2019 19:00

Keskustelemme yhdistyksen mahdollisesta kevät/kesämatkasta.


02.04.2019 klo 19:00

Pelaamme bingoa


VÅRENS PROGRAM PÅ KLUBBHUSET:

TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är


05.03.2019 kl 19:00

Vi diskuterar föreningens möjliga vår/sommarresa


02.04.2019 kl 19:00

Vi spelar bingo.

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 14.04.2019 klo 14:00 yhdistyksen kerhotalolla
Hangon Kansanpuistossa, Klinkokuja 2 (entinen talonmiehen asunto).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § määräämät asiat sekä johtokunnan ja
yhdistyksen jäsenten esittämät muut asiat.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa

MÖTESKALLELSE

Stadgeenligt årsmöte hålles söndagen de14.04.2019 kl 14:00 i föreningens klubbhus i Hangö Folkpark,
Klinkogränd 2 (förra gårdskarlsbostaden).

Under mötet behandlas enligt föreningens stadgar i 4 § stadgeenliga ärenden samt av styrelsen och medlemmarna föreslagna övriga ärenden.

Kaffeservering

Välkommen

Sunnuntaina 14.04.2019 Kerhotalolla tapahtuu:

Kerhotalon ja pihan kunnostustalkoot klo 15:00. Omat haravat mukaan

Grilli on kuumana.

Det händer på Klubbhuset 14.04.2019


Klubbhusets renoverings och gårdens städningstalko kl 15:00. Egnakrattor med.

Grillen är het.