KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 22.09.2021 klo 18:00 yhdistyksen
kerhotalolla Hangon Kansanpuistossa, Klinkokuja 2 (entinen talonmiehen asunto).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § määräämät asiat sekä johtokunnan ja
yhdistyksen jäsenten esittämät muut asiat.

Kahvitarjoilu Tervetuloa

Hallitus


MÖTESKALLELSE

Stadgeenligt årsmöte hålles onsdagen, den 22.09.2021 kl 18:00 i föreningens klubbhus i Hangö
Folkpark, Klinkogränd 2 (förra gårdskarlsbostaden).

Under mötet behandlas enligt föreningens stadgar i 4 § stadgeenliga ärenden samt av styrelsen och
medlemmarna föreslagna övriga ärenden.

Kaffeservering Välkommen

Styrelsen