Esmy:n toiminta on lakkautettu

ESMY = Etelä-Suomen Matkailuajoneuvoyhdistyksien Yhteistyötoimikunta.

Yhteistyötoimikunnan toiminta-alueella toimii yhteensä 13 SFC-yhdistystä; Espoo, Hankoniemi-Hangöudd, Helsinki, Hyvinkään seutu, Itä-Uusimaa, Karkkila, Kerava, Keski-Uusimaa, Lohjan seutu, Nurmijärvi, Porkkala, Vantaa sekä Väst-Nyland. Yhdistyksissä on yhteensä lähes viidennes SF-Caravan ry:n kuuluvista karavaanareista.

ESMY:n toiminnan päätavoitteita ovat alueella järjestettävien treffien ja tapahtumien koordinointi päällekkäisyyksien välttämiseksi, nimensä mukaisesti toimia alueen yhdistyksien yhteistyöelimenä, tehdä yhteisiä aloitteita Caravan liitolle toiminnan kehittämiseksi ja seurata niiden toteuttamista, sekä toimia linkkinä muihin YT-alueisiin.

SFHS = Södra Finlands Husvagnsföreningarnas Samarbetskommitté

På samarbetskommitténs verksamhetsområde fungerar tillsammans 13 SFC-föreninger, Espoo, Hankoniemi-Hangöudd, Helsinki, Hyvinkään seutu, Itä-Uusimaa, Karkkila, Kerava, Keski-Uusimaa, Lohjan seutu, Nurmijärvi, Porkkala, Vantaa samt Väst-Nyland. I föreningarna finns det tillsammans nästan en femtedel av karavanarna som hör till SF-Caravan ry.

SFHS:s verksamhets huvudmål är att koordinera träffarna och händelserna som ordnas på området för att undvika samtidighet, enligt sitt namn verka som samarbetsorgan för föreningarna, göra gemensamma motioner till Caravan förbundet för att utveckla verksamheten och följa dess förverkligande, samt fungera som länk till andra SA-områden.