TIISTAI 2.11.2021 klo 19:00 TISDAG 2.11.2021 kl. 19:00

Liikenneopettajat Lena Stenström ja Michae Degerman ovat tiistaina, 2.11.2021 klo 19:00

kerhotalossamme, Hangon Kansanpuistossa, kertomassa uudesta, vuonna 2020 voimaan tulleesta

liikennelaista ja selventämässä meille uusia liikenne-merkkejä.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa.


Trafiklärarna Lena Stenström och Michael Degerman är på tisdag, 2.11.2021 kl. 19:00 på

klubbhuset i Hangö Folkpark, för att berätta om den nya trafiklagen från år 2020 och

förklara åt oss de nya trafikmärkena.

Kaffeservering

Välkomna.


YHDISTYKSEMME SYYSTREFFIT 17 – 19.09.2021 ( jos korona suo) uudistuneessa SILVERSANDISSA

Aarne Karjalaisentie 15, Hanko. Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, ohjelman ja kalapaellan. Ohjelmana kilpailuja, arpajaiset, luontopolku ja hauskan pitoa.

Lisätietoja Malle Holmström puh. 040-5759503. Sitovat ennakkoilmoittautumiset 14.9.2021 mennessä puh: 040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com.

Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi.

Tervetuloa treffeillemme UUDISTUNEESEEN SILVERSANDIIN.


FÖRENINGENS HÖSTTRÄFF 17 – 19.9.2021 (ifall korona tillåter) på den förnyade SILVERSAND,

Aarne Karjalaisentie 15, Hangö. Inkörning efter kl 14:00. Träffavgiften 50 € inkl. ström, program samt fiskpaella.Som program bl a tävlingar, lotteri, naturstig och munter samvaro.

Tilläggsuppgifter Malle Holmström tel.040-5759503. Bindande förhandsanmälan senast den 14.9.2021 tel. 040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com.

Uppgiften om antal deltagare är nödvändig tack vare matserveringen.

Välkommen på vår träff till den FÖRNYADE SILVE

-----------------------------------------------------------------

Länsirannikon matka 13.8.2021 – 19.8.2021

Yhdistyksemme tämän kesäinen matka suuntautuu Ouluun länsirannikkoa pitkin.

Lähtö Hangosta perjantaina 13.8.2021 klo 08:00. Kokoontuminen E18 varrella Halikossa Design Hillin luona klo 09:30. Täält jatkamme matkaa Kivikylän Kotipalvaamoon Lapin myymälään hankkimaan ”grillattavaa”. Seuraava etappi on Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, joka on Unescon perintökohde. Iltapäivällä tutustumme
Kristiinankaupunkiin ja yövymme Pukinsaaren leirintäalueella.

Lauantaina jatkamme matkaa Stundarsin museoon Mustasaaressa, Vänrikki Stoolin keskukseen Oravaisissa sekä Nanoq Arktiseen museoon ja Jakobstads Wapen-laivaan Pietarsaaressa. Yövymme Himangalla, Sautinkarin leirintäalueella.

Sunnuntaina on kohteena Hailuoto. Matkalla pistäydymme mahdollisesti Iso-Pahkalan keramiikkapajassa. Tutustumme myös Kukka- ja Eläinpuisto Escurial´iin Limingassa. Käymme vielä Hailuodon Panimossa luomuolut ostoksilla. Yövymme Hailuodon Majakkapihassa, Marjaniemessä.

Maanantaina on vuorossa päätekohteemme Oulu. Iltapäivän aikana tutustumme kävellen mm. Kaupunginojan puistoihin, Valkeaan Linnaan, Rotuaariin, Toripoliisiin, Oulun Kauppahalliin, ”Oulun Linnaan”….. Yövymme
Nallikarin leirintäalueella.

Tiistaina kohteena on ensin Kierikkikeskus, kivikautinen asuinpaikka ja sen arkeologiset kaivaukset. Sieltä suuntaamme Utajärven kivipuistoon sekä Rokua Geoparkin maisemiin, Manamasaloon Oulunjärven rannalla.
Rokua Geopark on Suomen ainoa matkailualue, joka on saanut Unescon Global Geopark- statuksen. Yövymme Manamasalon Portin leirintäalueella.

Keskiviikkona suuntaamme taas keulamme etelään.Pysähdymme Suomen keskipisteessä ja Kärsämäen paanukirkolla. Vaskikellossa nautimme lounaaksi lohikeittoa. Tämän jälkeen on vuorossa Petäjäveden vanha
kirkko, myös se Unescon maailmanperintökohde. Yövymme Haapamäen Höyryveturipuistossa.

Torstaina matka jatkuu etelään ja pistäydymme Vehoniemen Automuseossa sekä Lepaan puutarha ja viinitilalla, joka on matkamme viimeinen kohde. Täältä jokainen voi suunnata omille teilleen, jos niin haluaa.

Matkan alustava hinta on n. 380 €/vaunukunta. Hinta määräytyy osanottajien lukumäärän mukaan, minkä suuruisia ryhmäalennuksia voimme saada. Tämä on alustava suunnitelma, muutoksia suunnitelmaan voi tulla.
Tarkemmat tiedot toimitetaan lähtijöille ennen matkaa.

Sitovat ilmoittautumiset 23.7.2021 mennessä malle.holmstrom@gmail.com tai 040-5759503. Tervetuloa
mukaan.

-----------

Resan längs Västkusten 13.8. – 19.8.2021

Föreningens resa denna sommar för oss till Uleåborg längs kusten.

Avgång från Hangö, fredagen 13.8.2021 kl. 08:00. Vi samlas på Design Hills parkeringsplats vid E 18 i Halikko kl. 09:30, varifrån vi fortsätter resan till Kivikylän Kotipalvaamos butik i Lappi för att handla ”något att grilla”. Följande etapp är gravområdet från bronstiden i Sammallahti, Unescos världsarv. På eftermiddagen bekantar vi oss med Kristinestad och övernattar på Bockholmens camping.

Lördagen fortsätter vi resan till Stundars friluftsmuseum i Korsholm, Fänriks Ståhls center i Oravais samt Nanoq Arktiska Museet och fartyget Jakobstads Wapen iJakobstad. Vi övernattar på Sautinkari camping i Himango.

På söndag har vi som mål Karlö. På vägen sticker vi möjligen in på Iso-Pahkala keramikverkstad. Vi bekantar oss även med Escurial, en blom- och djurpark i Limingo. Vi handlar ännu ekologisk öl i Hailuodon Panimo. Vi övernattar på Hailuodon Majakkapiha i Marjaniemi.

På måndag är i tur vårt huvudmål, Uleåborg. Eftermiddagen använder vi med att bekanta oss
med bl.a. Kaupunginojas parker, Valkea Linna, Rotuaari, Toripoliisi, Saluhallen, ”Oulun Linna”... Vi övernattar på Nallikari camping.

På tisdag kör vi först till Kierikkicenter, en stenålders boplats och dess arkeologiska utgrävningar. Sedan fortsätter vi till Utajärvi ”stenpark” samt till Rokua Geoparks landskap, Manamasalo vid Ule träsk . Rokua Geopark är Finlands ändaturistområde som har beviljats Unesco Global Geopark-status. Vi övernattar på campingen Manamasalon Portti.

Onsdagen styr vi igen mot södern. Vi stannar vid Finlands mittpunkt samt Kärsämäki ”spånkyrka”. Lunchen laxsoppa äter vi i Vaskikello. Sedan är i tur gamla träkyrkan i Petäjävesi, även den Unescos världsarv. Vi övernattar på Haapamäki Höyryveturiparken.

På torsdag fortsätter resan till söder och vi besöker Vehoniemi Bilmuseum samt Lepaa trädgård och vingård, som är resans sista mål. Sedan är det fritt för var och en att fara på sina egna vägar om man så vill.

Resans förberedande pris är ca. 380 €/ekipage. Priset bestäms av deltagarnas antal,hur stora grupprabatter vi kan få. Detta är ett preliminärt förslag, ändringar till planen kan förekomma. Noggrannare uppgifter tillställs deltagarna före
resan.

Bindande anmälningar t.o.m. 23.7.2021 malle.holmstrom@gmail.com eller 040-5759503. Välkommen med på resan.

TALVIJUHLA, perjantaina 15.01.2021 klo 19:00 kerhotalollamme on koronarajoitusten vuoksi ikävä kyllä peruuntunut. Mietimme rajoitusten höllennettyä mahdollisesti uutta ajankohtaa sekä kevätkauden ohjelmaa ja tiistaitapaamisia kerhotalolla.

VINTERFESTEN, fredagen 15.01.2021 kl 19:00 på klubbhuset har tyvärr inhiberats på grund av corona- restriktionerna. Vi funderar möjligen på en ny tidpunkt efter att restriktionerna har blivit lindrigare samt vår periodens program och tisdags mötena på klubbhuset.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------